Rooms at the Chimney Corner Hotel

  • 24 hour reception
  • Ample free parking
  • Comfortable, spacious rooms
  • Recently refurbished, blend of chic, modern style and cosy comfort
  • Spacious, light, bright ensuite facilities throughout with power showers
  • Flat screen multi channel TV
  • Free fast Wi-Fi
  • Tea & coffee provision
  • Choice of single, double, twin or family suites
  • Traditional full Ulster Fry breakfast
 

Book Direct for Best Rates Always

& Late Check-out, Early Check-in (Subject to availability)

Liên Hệ

Địa chỉ

Chimney Corner Hotel
630 Antrim Road
Newtownabbey
Northern Ireland
BT36 4RH

Điện Thoại

+44 28 9084 4925

Email

info@chimneycorner.co.uk

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+44 28 9084 4925

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách