Có sẵn tối nay

Chọn Phòng Cho Kỳ Nghỉ Của Bạn

-
+
-
+
-
+
Recently Refurbished 3 Star Accommodation

A Warm and Friendly Welcome Awaits You

The 3 Star Chimney Corner has long been recognised as a fantastically good value hotel in the hospitality landscape of Greater Belfast, renowned for offering excellent facilities & extremely comfortable rooms at a price that's right. Each of the 62 rooms currently available offer everything the seasoned traveller or tourist could possibly require. With the refurbishments having recently concluded, the all-new Chimney Corner will be offering even more beautifully appointed rooms, at highly competitive rates.
 
Hình ảnh có nhãn Bedroom
More About Chimney Corner

Explore Our Hotel

The Chimney Corner has long been recognised as a fantastically good value hotel, offering excellent facilities and extremely comfortable rooms at a price that's right.
 
15 minutes from Belfast City Centre
Ideal central location to explore
Convenient & Comfortable Accommodation
Stylish, clean, well-appointed
Conference & Banqueting facilities
Solutions for your event, big or small
Your Perfect Day
Great value, bespoke Wedding packages
Josper's Restaurant
Delicous, freshly-prepared, traditional food
State-of-the-art Nightclub
Great nights out guaranteed!

Photos of Chimney Corner Hotel

Combine a wonderful location with a friendly welcome and great value rates to offer you one of the best hotel destinations in Belfast.

Location of Chimney Corner Hotel

Conveniently located off the motorway, 15 minutes from the City Centre.

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách